Protestantse Gemeente Kerkdriel
Home
Renovatie plein
Agenda en nieuws
Diensten
Contactpersonen
Kerkenraad
Wat te doen bij....
Gedachtenispaneel
Foto's
Gebouwen
Gemeente zijn
Begraafplaats
Archief
Sitemap
ANBI

Geboorte
Graag ontvangt de kerkenraad of de predikant een kaartje bij dit heuglijke feit.
Teisterbandstraat 1, 5331 CM Kerkdriel

Heilige Doop
Ouders kunnen contact opnemen met Ds. Baan. Voorafgaand aan de doop vindt een doopgesprek plaats en wordt in 3 gesprekken met de ouders ingegaan op de betekenis van de doop, de motieven om je kind te laten dopen, geloofsopvoeding.

Huwelijksinzegening
Voor een aanvraag kan een toekomstig paar zich tijdig wenden tot Ds. Baan. Voorafgaand aan de inzegening worden één of meer huwelijksgesprekken  gevoerd ter voorbereiding. De kerkenraad dient formeel toestemming te geven voor een kerkelijke huwelijksinzegening.

Overlijden
De nabestaanden kunnen contact opnemen met dhr. D. Kool met het oog op een te houden uitvaartdienst.
De begraafplaats is gelegen aan de Hohorst, contactpersoon is mw. Stevense

Verhuizing
Wij stellen het op prijs als u de kerkenraad op de hoogte brengt van verhuizing.

doopkaars
doopvont

Protestantse Gemeente Kerkdriel  | kerkenraadkerkdriel@xs4all.nl