Protestantse Gemeente Kerkdriel
Home
Agenda en nieuws
Diensten
Contactpersonen
Kerkenraad
Wat te doen bij....
Gedachtenispaneel
Foto's
Gebouwen
Gemeente zijn
Begraafplaats
Archief
Sitemap
ANBI


Vrijwel elke zondag om 10.00 uur is er een eredienst te beluisteren via Kerkdienstgemist.nl
Op de poort bij de ingang van het kerkplein kunt u zien wie er voorgaat en of er eventueel geen dienst is.

Uw gift is welkom op NL15RABO0125192738


We zingen uit het Nieuwe Liedboek voor de Kerken
Er zijn 2 collectes (1e voor de diaconie, 2e voor de kerk) en een deurcollecte.
Mensen die geen vervoer hebben en moeilijk ter been zijn kunnen gebruik maken van de autodienst.
Elke week gaan de bloemen uit de dienst naar iemand uit onze gemeente ter bemoediging.
Protestantse Gemeente Kerkdriel  | kerkenraadkerkdriel@xs4all.nl