Protestantse Gemeente Kerkdriel
Home
Agenda en nieuws
Diensten
kinderkerk
oppas
Contactpersonen
Kerkenraad
Wat te doen bij....
Gedachtenispaneel
Foto's
Gebouwen
Gemeente zijn
Begraafplaats
Archief
Sitemap
ANBI

Elke zondag om 10.00 uur is er een eredienst
We zingen uit het Nieuwe Liedboek voor de Kerken
Er zijn 2 collectes (1e voor de diaconie, 2e voor de kerk) en een deurcollecte.
Mensen die geen vervoer hebben en moeilijk ter been zijn kunnen gebruik maken van de autodienst.
Elke week gaan de bloemen uit de dienst naar iemand uit onze gemeente ter bemoediging.

Zondag 16 juni
Voorganger: Ds.Lamers
Ouderling van dienst: Mw. A. Flikweert-van den Broek
Organist: dhr. B. Versteeg

Zondag 23 juni
Voorganger: Ds. M Baan
Ouderling van dienst: mw. W. Elfring
Organist: dhr. D. Kool
Collecte Werelddiaconaat

Zondag 30 juni
Voorganger: Ds. M. Baan
Ouderling van dienst: dhr. H. Grandia
Organist: dhr. d. Kool

Zondag 7 juli
Voorganger: Ds. H. Veltkamp
Ouderling van dienst: mw. W. Elfring
Organist: dhr. D. Kool
Collecte: binnenlands diaconaat

Zondag 14 juli
Regiodienst in Rossum

Zondag 21 juli, Regiodienst in Kerkdriel
Voorganger: Ds. W. de Koeijer
Ouderling van dienst: dhr. H. Grandia
Organist: dhr. C. Veldhoen
Collecte project diaconie

Zondag 28 juli
Voorganger: Ds. M. Baan
Ouderling van dienst: mw. A. Flikweert-van den Broek
Organist: D. KoolProtestantse Gemeente Kerkdriel  | kerkenraadkerkdriel@xs4all.nl