Protestantse Gemeente Kerkdriel
Home
Agenda en nieuws
Diensten
Contactpersonen
Kerkenraad
Wat te doen bij....
Gedachtenispaneel
Foto's
Gebouwen
Gemeente zijn
Begraafplaats
Archief
Sitemap
ANBI

De Protestantse Gemeente Kerkdriel en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland 

CONTACTGEGEVENS
Protestantse Gemeente Kerkdriel
bezoekadres: Teisterbandstraat 1, 5331VW Kerkdriel
e-mail: kerkenraadkerkdriel@xs4all.nl
RSIN Kerk: 818602466
RSIN Diaconie: 819958463

 

ORGANISATIE
De doelstelling en het beleid van onze kerk, als onderdeel van de landelijke kerk PKN vind u hier. Deze is tot nader order op te vragen via het e-mailadres van de kerk.

Bestuurssamenstelling
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad bestaande uit 1 predikant, 1 ouderling, 1 diaken en en 3 ouderlingen/kerkrentmeesters. Voor het statuut (kerkorde) verwijzen wij naar de landelijke website.
Contactgegevens zijn te vinden op de pagina "contactpersonen"

Beloningsbeleid
De kerkenraadsleden verrichten hun werkzaamheden prodeo;
Predikanten zijn zelfstandig belastingplichtig (geen werknemer). Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen.  De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze LINK. 
Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding volgens de wettelijke richtlijnen.

BELEIDSPLAN 
Klik hier voor het beleidsplan


FINANCIELE VERANTWOORDING DIACONIE
In de staat van baten en lasten vindt u de financiële verantwoording van de kerkrentmeesters en diaconie van het voorgaande jaar. Deze is tot nader order op te vragen via het e-mailadres van de kerk.
Download Diaconie Kerkdriel, financiele verantwoording 2017

FINANCIELE VERANTWOORDING KERK
In de staat van baten en lasten vindt u de financiële verantwoording van de kerkrentmeesters en van het voorgaande jaar. Deze is tot nader order op te vragen via het e-mailadres van de kerk. 

 

Protestantse Gemeente Kerkdriel  | kerkenraadkerkdriel@xs4all.nl