Protestantse Gemeente Kerkdriel
Home
Agenda en nieuws
Diensten
Contactpersonen
Kerkenraad
Wat te doen bij....
Gedachtenispaneel
Foto's
Gebouwen
Gemeente zijn
Begraafplaats
Archief
Sitemap
ANBI

Voor de nieuwe Bijbelvertaling online: www.debijbel.nl

Collecte graag overmaken op 
NL78INGB0003487124
ovv datum dienst, diaconie, kerk of extra collecte 

Nieuws
22 maart, 29 maart en 5 april is er geen dienst vanwege het Corona virus. De diensten zijn wel te beluisteren via Kerkdienstgemist.nl (zoek op Kerkdriel)
De orde van dienst kunt u vinden op de pagina diensten, bij de betreffende zondag

De kerk heeft een magazine uitgegeven dat vanaf 29 januari verspreid wordt onder de leden van de Protestantse Gemeente. Belangstelling voor een exemplaar stuur een e-mail. Het 2e exemplaar verschijnt medio maart

Regionaal is de website Coronacontacten.nl actief
Wij worden bereikt ‘Ieder in de eigen taal. ’Met een gouden koord aan elkaar verbonden.

Wij hebben elkaar niet gekozen maar zijn elkaar geschonken als mensen die nieuwe scheppingskracht mogen delen. Gods trouw bindt ons samen voor zijn toekomst.

Protestantse Gemeente Kerkdriel  | kerkenraadkerkdriel@xs4all.nl